event-author-img-1

Posted by : harry

Dear reader,
After 25 years of working together with countless people in good and difficult times, it is high time for me to stop with the secretariat to make room for a new generation with new and fresh ideas.
In recent years, the ESF and its goals have been put on the national and the international map, not in the least by founder and former chairman and unfortunately past Henk Zwartepoorte. We will continue to miss his remarkable enthusiasm and inspiration to raise conservation awareness.

Now and in the future, in my opinion, conservation awareness and actions based on it will remain necessary in the world. The ESF can continue to contribute to this by helping to conserve animal species through studbook management and especially reponsable breeding.
Good cooperation with inspired and motivated citizen and people from the zoo world is a necessity.
I wish all board members and in particular my successor in the secretariat much wisdom and success in their ESF work.

As studbook keeper I will continue the studbook for Geoclemys hamiltoni after this. And of course I will support the board and specially secretary Johan as much as I can on their request.
With kind regards,
Harry Rotmans
-------------------------

Beste lezer,
Na 25 jaar samenwerken met talloze mensen in voorspoedige en moeilijke tijden is het voor mij de hoogste tijd om te stoppen met het secretariaat om plaats te maken voor een nieuwe generatie met nieuwe en frisse ideeën.
De afgelopen jaren zijn de ESF en haar doelstellingen nationaal en internationaal op de kaart gezet, niet in de laatste plaats door oprichter en oud-voorzitter en helaas overleden Henk Zwartepoorte. We zullen zijn opmerkelijke enthousiasme en inspiratie om het bewustzijn van natuurbehoud te vergroten, blijven missen.

Nu en in de toekomst blijft naar mijn mening het ‘’conservation’’ bewustzijn en daarop gebaseerde acties in de wereld noodzakelijk. De ESF kan hieraan een bijdrage blijven leveren door diersoorten in stand te helpen houden door middel van stamboekenbeheer en vooral verantwoord kweken.
Goede samenwerking met geïnspireerde en gemotiveerde particulieren en mensen uit de dierentuinwereld is daarbij een noodzaak.
Ik wens alle bestuursleden en speciaal mijn opvolger in het secretariaat veel wijsheid en succes in hun ESF werkzaamheden.

Als stamboekhouder zal ik het stamboek Geoclemys hamiltoni hierna blijven voortzetten. En natuurlijk zal ik op hun verzoek het bestuur en in het bijzonder secretaris Johan steunen.
Met vriendelijke groet,
Harry Rotmans
-------------------------

  • Tags :