Geoclemys hamiltoni placing

Dear Geoclemys hamiltoni studbook participants and interested parties,

In Asia, a total of 330 Geoclemys hamiltonii are confiscated, which will be offered in ownership by the Turtle Survival Alliance Europe (TSA-Europe) to the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) and the ESF to be housed in zoos and private accommodations.

Currently, it is only known that the 330 turtles consist of 10 adults and further (very) young animals. More data about sizes and condition are not yet available.

For the studbook Geoclemys hamiltoni these new bloodlines are very welcome in Europe. These new bloodlines could be coupled to the existing European offspring to increase the future controlled breeding of this Appendice I species in Europe.

To be feared that, in an impossibility of housing of the animals, that no further life is offered.

As for this species import licenses in Europe and CITES certificates are required, the actual transfer of these animals is expected to take place after a considerable time.  As usual transfers take place with an ESF contract. About the amount of the financial contribution per animal to the costs of the import and transfer cannot yet be given clarity.

Therefore the ESF began by examining the opportunities for placement of these animals.

If you are interested in keeping these animals and therefore also has ample spacious accommodation (s) appropriate to the size of the animals, please mail us as soon as possible.

With kind regards,
Harry Rotmans, studbook keeper  Geoclemys hamiltoni  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Henk Zwartepoorte, co-studbook keeper  Geoclemys hamiltoni    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-------------------------------------------

Beste Geoclemys hamiltonii stamboekdeelnemers en belangstellenden,

In Azië zijn in totaal 330 Geoclemys hamiltonii in beslaggenomen, die door de Turtle Survival Alliance Europe (TSA-Europe) aan de European Association of Zoos and Aquarium (EAZA) en de ESF in eigendom zullen worden aangeboden om te worden ondergebracht in dierentuinen en particuliere accommodaties.

Momenteel is bekend dat die 330 schildpadden bestaan uit 10 volwassen exemplaren en verder (heel) jonge dieren. Meer gegevens over grootte en condities zijn nu nog niet aanwezig.

Voor het stamboek Geoclemys hamiltonii zouden deze nieuwe bloedlijnen in Europa zeer welkom zijn. Deze nieuwe bloedlijnen zouden kunnen worden gekoppeld aan de bestaande Europese nakweekdieren ter vergroting van de toekomstige gecontroleerde kweek van deze Appendix I soort in Europa.

Gevreesd moet worden dat bij een onmogelijkheid van onderbrengen van de dieren, deze geen verder leven wordt geboden.

Aangezien voor deze soort importvergunningen in Europa en CITES certificaten verplicht zijn, zal de feitelijke overdracht van deze dieren naar verwachting pas na geruime tijd kunnen plaatsvinden. Zoals gebruikelijk  vindt overdracht plaats met een ESF contract. Over de hoogte van de financiële bijdrage per dier aan de kosten voor de import en overdracht kan op dit moment nog geen duidelijkheid worden gegeven.

De ESF onderzoekt daarom allereerst de mogelijkheden voor plaatsing van deze dieren.

Als u belangstelling heeft voor het houden van deze dieren en daarvoor ook beschikt over voldoende ruime accommodatie(s) passend bij de grootte van de dieren, mail ons aub. dan zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet,
Harry Rotmans, stamboekhouder  Geoclemys hamiltonii This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Henk Zwartepoorte, co-stamboekhouder  Geoclemys hamiltonii This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-------------------------------------------

E-mail Print PDF
Last Updated on Thursday, February 19 2015