Testudinidae onder de 500 gram en chipplicht (Dutch Law)

(Special Dutch agreement : Exclusion of microchip transponders in the Netherlands)

NL Ministerie LNV- Dienst Regelingen, 2009  

Dit artikel geeft een korte uitleg over de Testudinidae die vallen onder de bezitsontheffingen van Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV en minder wegen dan 500 gram.

Dit betekent dat:

  • Schildpadden welke staan vermeld op Bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 en minder dan 500 gram wegen, nog niet gechipt hoeven te worden. Zodra ze zwaarder zijn dan 500 gram, moet het dier gechipt worden, tenzij er een lichamelijk gebrek is en dit onderbouwd wordt met een dierenartsverklaring.
  • Testudo kleinmanni en de mannetjes van de Testudo hermanni hermanni en bepaalde geografische typen van de mannetjes van de Testudo graeca worden nooit zwaarder dan 500 gram en zijn vrijgesteld van de chipplicht. Agrionemys (Testudo) horsfieldii staat op Bijlage B bij Verordening (EG) nr. 338/07 en hoeft niet gechipt te worden.

    De volgende drie situaties zijn dan mogelijk:

    • Er zijn schildpadden die ontheffingsplichtig zijn en gechipt moeten en kunnen worden (soorten op Bijlage A: uit het wild afkomstig, van onbekende oorspong of eerste generatie nakweek).
    • Er zijn schildpadden die niet ontheffingsplichtig zijn (soorten op Bijlage A: aantoonbaar in gevangschap geboren) en (nog) niet gechipt kunnen worden. Dan is een aparte Verklaring van de Minister nodig waarin vrijstelling van de chipplicht wordt verleend. Deze is aan te vragen bij Cluster Bezitsontheffingen van Dienst Regelingen.
    • Er zijn schildpadden die ontheffingsplichtig zijn en die (nog) niet gechipt kunnen worden, omdat zij nog geen 500 gram wegen. De Verklaring wordt dan in de ontheffing opgenomen.

Voor meer informatie over het beleid kunt u terecht op het internet : www.minlnv.nl/loket.
Ga naar onderwerpen > Vergunning/verklaring > CITES

Mw. mr. S. Hitsert

Senior Regelingsdeskundige Dienst Regelingen

E-mail Print PDF
Last Updated on Monday, November 14 2016