ANBI status (Dutch fiscal rules)

Sinds 1 januari 2008 is de ESF door de Nederlandse Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen betekent dat zij gebruik kan maken van de Nederlandse fiscale voordelen op het gebied van schenking, successie en aftrek van giften.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling, die als odanig door de Nederlandse Belastingdienst is erkend. Om als ANBI erkend te kunnen worden, moeten de doelen en de werkaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Daarnaast mag de instelling geen winstoogmerk hebben en mag ij slechts een beperkt eigen vermogen hebben.De ANBI dient voorts een actueel beleidsplan te hebben waarin aanstaande werkaamheden, de manier van geldwerving, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan zijn beschreven. Beleidsbepalers in een ANBI mogen slechts een vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen en een niet bovenmatig presentiegeld. Een ANBI hoeft geen schenkingsrecht of successierecht te betalen bij het ontvangen of doen van schenkingen en het verkrijgen van nalatenschappen in het kader van het algemeen belang. Boardleden van de ESF ontvangen geen presentiegeld voor hun werkaamheden.

De ANBI status van de ESF betekent voor donateurs dat zij giften aan de ESF kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, binnen de daarvoor normaal geldende regels en fiscale drempel.

E-mail Print PDF
Last Updated on Thursday, February 19 2015