Secties op dode reptielen en amfibieën (NL)

HET NUT HIERVAN EN HOE TE HANDELEN.

Er ijn goede redenen om sectie te verrichten op dode reptielen en amfibieën: het belang voor de overige dieren in de collectie, het eventueel maatregelen nemen en behandelen daarvan. Ook een overzicht van problemen bij diverse soorten in diverse collecties kan belangrijke inzichten verschaffen. Voor diverse in de laatste jaren geïmporteerde soorten bestaat inmiddels het vermoeden dat er overeenkomsten zijn in oorzaken voor sterfte. Van groot belang is deze oorzaken te voorkomen door bijvoorbeeld aanpassing /verbetering van huisvesting en voeding. Systematisch dieren onderzoeken en de informatie bundelen is de manier om informatie te verkrijgen en hier gebruik van te maken in het belang van dieren en eigenaren.

Een punt van aandacht hierbij is de soms lange weg die schildpadden soms doorlopen tussen wegvangen uit de natuur en arriveren op hun uiteindelijke ESF- bestemming.

Slechts enkele houders bieden dode dieren voor sectie aan een patholoog of deskundige dierenarts aan. De redenen hiervoor zijn divers. De dieren kunnen op het moment van vinden bijvoorbeeld al in autolytische staat ijn (staatvan ontbinding) en daarmee ongeschikt voor sectie. Wanneer een dier op een ongunstig moment dood wordt gevonden (b.v. in een weekend) wordt tijdig brengen- verzenden naar een dierenarts of patholoog ook bemoeilijkt. Mogelijk wordt het nut hiervan ook niet door iedereen onderkend.

Op dit moment zijn er drie opties voor het uitvoeren van secties:

- Drs. Marian Mensink, Maarland 86, 3231 CL Brielle, tel.: 06-53760501 of 0181-414172.

- De Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, NL .De Faculteit in Utrecht accepteert dieren die via de "eigen" dierenarts worden aangeboden, maar ook dieren die aan drs. Job Stumpel worden aangeboden.

- Het Nederlands Onderzoek Instituut voor Vogels en Bijondere Dieren (NOIVBD) in Veldhoven, NL.

Dierenarts drs. Marian Mensink in Brielle is bereid gevonden secties uit te voeren en het e.e.a. te coördineren. Marian Mensink was 13 jaar lang dierenarts in de Diergaarde Blijdorp waar zij een ruime ervaring opdeed met secties op een grote verscheidenheid aan bijzondere dieren waaronder reptielen en amfibieën. Zij werkt bovendien al een tijd bij gelegenheid samen met het NOIVBD in Veldhovenop het gebied van postmortaal onderzoek en heeft ook goede contacten met de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht.

Marian zal op korte termijn samen met dierenarts en ESF- bestuurslid Job Stumpel een protocol/werkwijze opstellen over o.a. hoe te handelen wanneer een dier dood wordt gevonden en het daaropvolgende transport ten behoeve van sectie.

In afwachting van meer details kan vanaf heden, wanneer een dier dood wordt aangetroffen, direct telefonisch contact met Marian worden opgenomen. Afhankelijk van de woonplaats van de eigenaar wordt dan per geval bekeken wat de meest praktische oplossing is om het dier zo snel mogelijk op de goede sectieplaats te krijgen.


--------------------------------------------------------------

E-mail Print PDF
Last Updated on Thursday, February 19 2015